10 خبر آخر مشاهده همه

باز کردن همه | بستن همه
فیلترها مهدی عربگری ۱۳۹۹/۰۳/۰۵
انواع مدارات سری و موازی RCL مهدی عربگری ۱۳۹۹/۰۳/۰۵
نمونه سوالات کارگاه برق الکتروتکنیک مهدی عربگری ۱۳۹۹/۰۳/۰۵
نمونه سوالات دانش فنی تخصصی الکتروتکنیک مهدی عربگری ۱۳۹۹/۰۳/۰۵
نمونه سوالات دانش فنی تخصصی الکترونیک مهدی عربگری ۱۳۹۹/۰۳/۰۵
حل تمرین – تبدیل منابع مهدی عربگری ۱۳۹۹/۰۳/۰۵
حل تمرین – ماکزیمم توان انتقالی مهدی عربگری ۱۳۹۹/۰۳/۰۵
حل تمرین – تونن مهدی عربگری ۱۳۹۹/۰۳/۰۵
پودمان ۵ – چاپ نقشه ابوذر قربانی ۱۳۹۹/۰۳/۰۲
پودمان ۵ – استفاده از پنجره نوشتن چندخطی ابوذر قربانی ۱۳۹۹/۰۳/۰۲
مبحث برقوکاری و مخروط تراشیسلام آقاخسته نباشیدرستمی هستم خیلی ممنون اززحماتتون. موفق باشید