فهرست نظرات


درس ۱۱ – فارسی ۱سلام آقا معنا و مفهوم درس هایی که گفتین از همه لحاظ کامل بود متشکرم   
مبحث برقوکاری و مخروط تراشیسلام آقاخسته نباشیدرستمی هستم خیلی ممنون اززحماتتون. موفق باشید