فهرست آموزش ها به ترتیب تاریخ

فیلترها مهدی عربگری ۱۳۹۹/۰۳/۰۵
انواع مدارات سری و موازی RCL مهدی عربگری ۱۳۹۹/۰۳/۰۵
نمونه سوالات کارگاه برق الکتروتکنیک مهدی عربگری ۱۳۹۹/۰۳/۰۵
نمونه سوالات دانش فنی تخصصی الکتروتکنیک مهدی عربگری ۱۳۹۹/۰۳/۰۵
نمونه سوالات دانش فنی تخصصی الکترونیک مهدی عربگری ۱۳۹۹/۰۳/۰۵
حل تمرین – تبدیل منابع مهدی عربگری ۱۳۹۹/۰۳/۰۵
حل تمرین – ماکزیمم توان انتقالی مهدی عربگری ۱۳۹۹/۰۳/۰۵
حل تمرین – تونن مهدی عربگری ۱۳۹۹/۰۳/۰۵
پودمان ۵ – چاپ نقشه ابوذر قربانی ۱۳۹۹/۰۳/۰۲
پودمان ۵ – استفاده از پنجره نوشتن چندخطی ابوذر قربانی ۱۳۹۹/۰۳/۰۲
پودمان ۵ – استفاده از پنجره ویرایش اندازه ابوذر قربانی ۱۳۹۹/۰۳/۰۲
پودمان ۴ – سیم کشی ساختمان – قسمت ۴ ابوذر قربانی ۱۳۹۹/۰۳/۰۲
پودمان ۴ – سیم کشی ساختمان – قسمت ۳ ابوذر قربانی ۱۳۹۹/۰۳/۰۲
پودمان ۴ – ارگونومی و ابزارهای نمایش ابوذر قربانی ۱۳۹۹/۰۳/۰۲
پودمان ۵ – سیستم ارت محمدباقر بشیری ۱۳۹۹/۰۳/۰۲
پودمان ۴ – نمونه سوالات محمدباقر بشیری ۱۳۹۹/۰۳/۰۲
پودمان ۵ – مهارت های کاریابی – بخش ۲ محمدباقر بشیری ۱۳۹۹/۰۲/۲۹
پودمان ۴ – زیرسازی سیم کشی روکار – قسمت ۲ ابوذر قربانی ۱۳۹۹/۰۲/۲۷
پودمان ۴ – معرفی محیط اتوکد ابوذر قربانی ۱۳۹۹/۰۲/۲۷
پودمان ۵ – نقشه کشی همبندی محمدباقر بشیری ۱۳۹۹/۰۲/۲۶
حل تمرین – دانش فنی تخصصی الکترونیک – بخش دوم مهدی عربگری ۱۳۹۹/۰۲/۱۹
تکلیف شماره یک درس سرویس و نگهداری خودروهای سواری رضا همت خانلو ۱۳۹۹/۰۲/۱۴
تکلیف شماره یک درس تعمیرات سیستم سوخت و جرقه رضا همت خانلو ۱۳۹۹/۰۲/۱۴
حل تمرین – دانش فنی تخصصی الکترونیک – بخش اول مهدی عربگری ۱۳۹۹/۰۲/۱۴
مقدمه ایی بر انواع داده امید عامل ۱۳۹۹/۰۲/۱۲
پودمان ۴ – زیرسازی سیم کشی روکار – قسمت ۱ ابوذر قربانی ۱۳۹۹/۰۲/۱۱
پودمان ۴ – کار و توان الکتریکی ابوذر قربانی ۱۳۹۹/۰۲/۱۱
پودمان ۴ – جریان متناوب ابوذر قربانی ۱۳۹۹/۰۲/۱۱
پودمان ۴ – نصب اتوکد ابوذر قربانی ۱۳۹۹/۰۲/۱۱
پودمان ۵ – نقشه کشی و نرم افزار – یادآوری اتوکد محمدباقر بشیری ۱۳۹۹/۰۲/۱۱
پودمان ۴ – درک مفهوم مشتق ابراهیم نصیری ۱۳۹۹/۰۲/۰۴
پودمان ۴ – الکتروشیمی سجاد میرزایی ۱۳۹۹/۰۲/۰۴
پودمان ۵ – مهارت های کاریابی – بخش ۱ محمدباقر بشیری ۱۳۹۹/۰۲/۰۲
پودمان ۴ – تعمیرات سیستم سوخت و جرقه – بخش چهارم رضا همت خانلو ۱۳۹۹/۰۱/۲۹
پودمان ۴ – تعمیرات سیستم سوخت و جرقه – بخش سوم رضا همت خانلو ۱۳۹۹/۰۱/۲۹
پودمان ۴ – تعمیرات سیستم سوخت و جرقه – بخش دوم رضا همت خانلو ۱۳۹۹/۰۱/۲۹
پودمان ۴ – سرویس و نگهداری خودروهای سواری – بخش چهارم رضا همت خانلو ۱۳۹۹/۰۱/۲۹
پودمان ۴ – سرویس و نگهداری خودروهای سواری – بخش سوم رضا همت خانلو ۱۳۹۹/۰۱/۲۹
پودمان ۴ – سرویس و نگهداری خودروهای سواری – بخش دوم رضا همت خانلو ۱۳۹۹/۰۱/۲۹
دروس ۸ و ۹ و ۱۰ – دین و زندگی ۳ حسین احمدیان ۱۳۹۹/۰۱/۲۸
پودمان ۴ – ساختمان هوشمند حمید رنجبر ۱۳۹۹/۰۱/۲۵
پودمان ۴ – دروس ۱۶ تا ۲۰ – مدیریت خانواده حمید رنجبر ۱۳۹۹/۰۱/۲۵
مبحث برقوکاری و مخروط تراشی حسین شورورزی ۱۳۹۹/۰۱/۲۵
نصب و راه اندازی تلویزیون هوشمند مصطفی معینی پور ۱۳۹۹/۰۱/۲۵
نصب و راه اندازی سینمای خانگی مصطفی معینی پور ۱۳۹۹/۰۱/۲۵
تولید قطعات به روش سی ان سی – G Code جواد زارعکار ۱۳۹۹/۰۱/۲۴
پودمان ۴ – سیستم دوربین های مدار بسته – بخش پایانی محمدباقر بشیری ۱۳۹۹/۰۱/۲۴
اتحاد مربع دوجمله ایی ابراهیم نصیری ۱۳۹۹/۰۱/۲۴
تابع قدر مطلق ابراهیم نصیری ۱۳۹۹/۰۱/۲۴
مبحث مشتق ابراهیم نصیری ۱۳۹۹/۰۱/۲۴
سیم پیچی الکتروموتورهای سه فاز – قسمت ۲ علی ادیبان ۱۳۹۹/۰۱/۲۴
پودمان ۴ – سیستم روغن کاری – قسمت ۲ حسین رشیدی ۱۳۹۹/۰۱/۲۴
درس ۲۱ – ایران در مسیر انقلاب اسلامی – قسمت ۲ مظفر علیدادی ۱۳۹۹/۰۱/۲۴
حرکات اصلاحی در تربیت بدنی مدارس رامین محرمی ۱۳۹۹/۰۱/۲۴
پودمان ۴ – دانش فنی تخصصی – مکانیک خودرو ابوالفضل معدندار ۱۳۹۹/۰۱/۲۴
دروس ۹ و ۱۰ – دین و زندگی ۲ حسین احمدیان ۱۳۹۹/۰۱/۲۳
دروس ۸ و ۹ و ۱۰ – دین و زندگی ۱ حسین احمدیان ۱۳۹۹/۰۱/۲۳
ترجمه درس ۳ – عربی پایه دوازدهم حسین احمدیان ۱۳۹۹/۰۱/۲۳
درس ۱۱ – فارسی ۲ – قسمت ۲ حسین مددی ۱۳۹۹/۰۱/۲۰
پودمان ۴ – سیستم دوربین های مدار بسته – بخش تکمیلی محمدباقر بشیری ۱۳۹۹/۰۱/۱۸
آموزش نصب و راه‌ اندازی دوربین های مدار بسته مصطفی معینی پور ۱۳۹۹/۰۱/۱۸
pronunciation و writing درس ۲ – انگلیسی ۲ سید محمدحسین حسینی ۱۳۹۹/۰۱/۱۸
درس ۲۰ – ایران در مسیر انقلاب اسلامی – قسمت ۱ مظفر علیدادی ۱۳۹۹/۰۱/۱۷
نامه حضرت امیر (ع) به مالک اشتر حسین احمدیان ۱۳۹۹/۰۱/۱۷
پودمان ۴ – تحلیل مدارهای الکتریکی به روش تونن محبوبه عابدی ۱۳۹۹/۰۱/۱۷
پودمان ۴ – نمونه سوالات محمدباقر بشیری ۱۳۹۹/۰۱/۱۷
پودمان ۴ – برآورد پروژه – پروژه ساخت جعفر نیک تبار ۱۳۹۹/۰۱/۱۶
پودمان ۴ – سیستم دوربین های مدار بسته – DVR محمدباقر بشیری ۱۳۹۹/۰۱/۱۶
نصب و تنظیم تابلوهای برق فشار ضعیف همکاران خارج از هنرستان ۱۳۹۹/۰۱/۱۵
پودمان ۴ – پروژه های پیشنهادی سعید کوه خیل ۱۳۹۹/۰۱/۱۴
کار عملی فصل ۴ – اتصال دوربین به صفحه نمایش محمدباقر بشیری ۱۳۹۹/۰۱/۱۴
پودمان ۴ – ساخت پروژه – جلسه ۲ سعید کوه خیل ۱۳۹۹/۰۱/۱۴
درس ۸ – جغرافیا قباد فلاح نژاد ۱۳۹۹/۰۱/۱۳
پیوستگی توابع – ریاضی ۳ ابراهیم نصیری ۱۳۹۹/۰۱/۱۳
کار عملی فصل ۴ – فیش BNC محمدباقر بشیری ۱۳۹۹/۰۱/۱۳
پودمان ۴ – سیستم روغن کاری – قسمت ۱ حسین رشیدی ۱۳۹۹/۰۱/۱۳
کاربرد اکسل در محاسبات فنی و مهندسی – قسمت ۱ محمدباقر بشیری ۱۳۹۹/۰۱/۱۲
معرفی پروژه دوره آموزشی MCU امید عامل ۱۳۹۹/۰۱/۱۲
درس ۱۱ – فارسی ۲ – قسمت ۱ حسین مددی ۱۳۹۹/۰۱/۱۰
نمونه سوالات – الزامات محیط کار – پودمان ۴ محمدباقر بشیری ۱۳۹۹/۰۱/۰۸
نمونه سوالات – الزامات محیط کار – قانون کار محمدباقر بشیری ۱۳۹۹/۰۱/۰۸
تولید قطعات به روش تراشکاری و CNC – قسمت ۱ همکاران خارج از هنرستان ۱۳۹۹/۰۱/۰۵
پودمان ۴ – دانش فنی تخصصی – ترانزیستور دوقطبی با گیت عایق شده مهدی عربگری ۱۳۹۹/۰۱/۰۵
پودمان ۴ – نقشه کشی فنی – فصل ۴ همکاران خارج از هنرستان ۱۳۹۹/۰۱/۰۵
پودمان ۴ – دانش فنی پایه – بخش محاسبات فنی همکاران خارج از هنرستان ۱۳۹۹/۰۱/۰۵
پودمان ۴ – ارگونومی محمدباقر بشیری ۱۳۹۹/۰۱/۰۵
آمادگی دفاعی فلاح نژاد ۱۳۹۹/۰۱/۰۴
پودمان ۳ – رله های قابل برنامه ریزی همکاران خارج از هنرستان ۱۳۹۹/۰۱/۰۴
پودمان ۳ – نصب آنتن مرکزی و تلفن و اعلام حریق همکاران خارج از هنرستان ۱۳۹۹/۰۱/۰۴
پودمان ۳ – دانش فنی تخصصی – الکتروتکنیک همکاران خارج از هنرستان ۱۳۹۹/۰۱/۰۴
پودمان ۴ – ساخت پروژه – جلسه ۱ سعید کوه خیل ۱۳۹۹/۰۱/۰۴
پودمان ۴ – تولید به روش تغییر فرم دستی و ماشینی حسین حاجی منوچهری ۱۳۹۹/۰۱/۰۳
پودمان ۴ – تولید قطعات به روش تراشکاری حسین حاجی منوچهری ۱۳۹۹/۰۱/۰۳
پودمان ۴ – گرما و سرما محمدباقر بشیری ۱۳۹۹/۰۱/۰۳
پودمان ۴ – تجهیزات حفاظت فردی محمدباقر بشیری ۱۳۹۹/۰۱/۰۳
پودمان ۴ – نور و روشنایی محمدباقر بشیری ۱۳۹۹/۰۱/۰۳
دستگاه ضدعفونی غیر تماسی امیر دهقانی پور ۱۳۹۹/۰۱/۰۲
کابل کشی موتورهای الکتریکی علی ادیبان ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
Reading درس ۲ – انگلیسی ۱ حسینی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
Reading درس ۲ – انگلیسی ۲ حسینی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
پودمان ۴ – طراحی و ساخت مدار چاپی – قسمت ۱ محبوبه عابدی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
آموزش پاورمیل محسن معدن نژاد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
پودمان ۴ – کارگاه نوآوری و کارآفرینی همکاران خارج از هنرستان ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
تحلیل محاسبات DC کوپلاژ خازنی – جلسه چهارم محبوبه عابدی ۱۳۹۸/۱۲/۲۶
بایاس سرخود ترانزیستور – جلسه سوم محبوبه عابدی ۱۳۹۸/۱۲/۲۶
اخلاق حرفه ایی محمدرضا باحقیقت ۱۳۹۸/۱۲/۲۵
پودمان ۴ – بخش دما – قسمت ۱ طاهری ۱۳۹۸/۱۲/۲۵
سیم پیچی الکتروموتورهای سه فاز – قسمت ۱ همکاران استان فارس ۱۳۹۸/۱۲/۲۴
پودمان ۴ – سیستم دوربین های مدار بسته – بخش ۳ محمدباقر بشیری ۱۳۹۸/۱۲/۲۴
پودمان ۴ – توان و ضریب توان صفایی ۱۳۹۸/۱۲/۲۳
پودمان ۴ – آتش و انفجار محمدباقر بشیری ۱۳۹۸/۱۲/۲۲
درس کلید برق حسین جمشیدی ۱۳۹۸/۱۲/۲۲
درس ۶ بهمراه سوالات – انسان و محیط زیست حسین سلمانی ۱۳۹۸/۱۲/۲۲
کنترل ۴ کاناله محبوبه عابدی ۱۳۹۸/۱۲/۲۲
سامانه کنترل پیامکی محبوبه عابدی ۱۳۹۸/۱۲/۲۲
کولر آبی محبوبه عابدی ۱۳۹۸/۱۲/۲۲
فیوز محافظ جان محبوبه عابدی ۱۳۹۸/۱۲/۲۲
رطوبت سنج محبوبه عابدی ۱۳۹۸/۱۲/۲۲
زمان سنج محبوبه عابدی ۱۳۹۸/۱۲/۲۲
ماژول دماسنج محبوبه عابدی ۱۳۹۸/۱۲/۲۲
درس مثلثات – ریاضی ۲ حسینعلی غلامی بابایی ۱۳۹۸/۱۲/۲۲
درس ۱۹ – تحولات ایران پس از تبعید امام خمینی مظفر علیدادی ۱۳۹۸/۱۲/۲۱
پودمان ۴ – سرویس و نگهداری خودروهای سواری – بخش اول رضا همت خانلو ۱۳۹۸/۱۲/۲۱
پودمان ۴ – تعمیرات سیستم سوخت و جرقه – بخش اول رضا همت خانلو ۱۳۹۸/۱۲/۲۱
دانش فنی تخصصی – مبحث بایاس ثابت ترانزیستور – جلسه دوم محبوبه عابدی ۱۳۹۸/۱۲/۲۱
دانش فنی تخصصی – مبحث بایاس ثابت ترانزیستور – جلسه اول محبوبه عابدی ۱۳۹۸/۱۲/۲۱
پودمان ۴ – کار در ارتفاع محمدباقر بشیری ۱۳۹۸/۱۲/۲۱
حل معادله درجه دوم به روش دلتا ابراهیم نصیری ۱۳۹۸/۱۲/۲۱
ایجاد و استفاده از توابع امید عامل ۱۳۹۸/۱۲/۲۰
پودمان ۴ – سیستم دوربین های مدار بسته – بخش ۲ محمدباقر بشیری ۱۳۹۸/۱۲/۲۰
خانواده های منطقی و مقاومت های Pull Up و Pull Down امید عامل ۱۳۹۸/۱۲/۱۸
پودمان ۴ – دانش فنی تخصصی – الکتروتکنیک مهدی عربگری ۱۳۹۸/۱۲/۱۶
پودمان ۴ – دانش فنی تخصصی – الکترونیک مهدی عربگری ۱۳۹۸/۱۲/۱۶
پودمان ۴ – سیستم دوربین های مدار بسته – بخش ۱ محمدباقر بشیری ۱۳۹۸/۱۲/۱۶
پودمان ۴ – برق و حفاظت در برابر آن محمدباقر بشیری ۱۳۹۸/۱۲/۱۵
درس ۷ – دین و زندگی ۱ حسین احمدیان ۱۳۹۸/۱۲/۱۵
درس ۱۰ – دین و زندگی ۳ حسین احمدیان ۱۳۹۸/۱۲/۱۵
درس ۹ – دین و زندگی ۳ حسین احمدیان ۱۳۹۸/۱۲/۱۵
پودمان ۴ – عامل زیان آور شیمیایی محمدباقر بشیری ۱۳۹۸/۱۲/۱۵
پودمان ۴ – عامل زیان آور صدا محمد باقر بشیری ۱۳۹۸/۱۲/۱۵
پودمان ۴ – شیمی میرزایی ۱۳۹۸/۱۲/۱۵
درس ۱۱ – فارسی ۱ مهدی اکبرزاده ۱۳۹۸/۱۲/۱۵
آموزش Multisim – قسمت ۱ امیر دهقانی پور ۱۳۹۸/۱۲/۱۵
آموزش کار با اسیلوسکوپ مهرداد باقرعبادیها ۱۳۹۸/۱۲/۱۵
درس ۸ – عربی ۲ حسین احمدیان ۱۳۹۸/۱۲/۱۳
پودمان ۳ – تعمیر جعبه دنده و دیفرانسیل ابوالفضل معدندار ۱۳۹۸/۱۲/۱۲
پودمان ۴ – تعمیرات سیستم های برقی خودرو ابوالفضل معدندار ۱۳۹۸/۱۲/۱۲
پودمان ۴ – دانش فنی پایه الکتروتکنیک ابوذر قربانی ۱۳۹۸/۱۲/۱۱
پودمان ۴ – الزاماات محیط کار محمدباقر بشیری ۱۳۹۸/۱۲/۱۱
ترجمه درس ۴ – عربی ۱ حسین احمدیان ۱۳۹۸/۱۲/۱۰
فاصله سنجی غیر تماسی امید عامل ۱۳۹۸/۱۲/۱۰
تابع pulseIn امید عامل ۱۳۹۸/۱۲/۱۰
توابع analog امید عامل ۱۳۹۸/۱۲/۱۰