معرفی داوطلبان انتخابات انجمن اولیا و مربیان


خانم سمیه آزم
مدرک تحصیلی: دیپلم
شغل: خانه دار
دارای تجربه در انجمن اولیا و مربیان

خانم زینب اسدی
مدرک تحصیلی: دیپلم
شغل: خانه دار
دارای تجربه در انجمن اولیا و مربیان

خانم لیلا افشار
مدرک تحصیلی: دیپلم
شغل: خانه دار
بدون تجربه در انجمن اولیا و مربیان

آقای رضا بندبر
مدرک تحصیلی: سیکل
شغل: آهنگر
بدون تجربه در انجمن اولیا و مربیان

خانم مهدیه جعفری
مدرک تحصیلی: لیسانس
شغل: خانه دار
دارای تجربه در انجمن اولیا و مربیان

آقای امان الله حسینی
مدرک تحصیلی: فوق دیپلم
شغل: بازنشسته
2 سال تجربه در انجمن اولیا و مربیان

آقای سید محرمعلی ساداتی
مدرک تحصیلی: سیکل
شغل: آزاد
15 سال تجربه در انجمن اولیا و مربیان

خانم خرامان شیردل
مدرک تحصیلی: سیکل
شغل: خانه دار
بدون تجربه در انجمن اولیا و مربیان

آقای مصطفی فرهنگ فلاح
مدرک تحصیلی: دیپلم
شغل: آزاد
دارای تجربه در انجمن اولیا و مربیان

آقای علیرضا محمدی
مدرک تحصیلی: دیپلم
شغل: نگهبان
بدون تجربه در انجمن اولیا و مربیان

آقای ستار نخبه فلاح
مدرک تحصیلی: لیسانس
شغل: مدیر مدرسه
20 سال تجربه در انجمن اولیا و مربیان

خانم نیلوفر واژیر ایرموسی
مدرک تحصیلی: دیپلم
شغل: خانه دار
بدون تجربه در انجمن اولیا و مربیان

تاریخ رای گیری: چهارشنبه 1399/07/30
ساعت رای گیری: از ساعت 10:30 الی 11 صبح
رای به داوطلبان