راهنمای استفاده از کلاس آنلاین

معلمین و دانش آموزان برای استفاده از کلاس های آنلاین باید از دو ابزار استفاده کنند:
1 - نرم افزارهای عبور از فیلتر (فیلترشکن)
2 - نرم افزار کلاس آنلاین که در پایین همین صفحه موجود است.
قوانین و شرایط
- هر کلاس آنلاین راس یک ساعت معینی شروع می شود بنابراین سعی کنید قبل از این ساعت وارد کلاس شوید.
- هر کلاس آنلاین دارای لینک اختصاصی مخصوص به خود می باشد. مثلاً لینک کلاس فیزیک با لینک کلاس شیمی متفاوت است.
- برای مشاهده لینک ورود به کلاس باید چند دقیقه قبل از شروع کلاس به پروفایل کاربری خود مراجعه و آن را مشاهده و کلیک کنید.
- هنگام حضور در کلاس حتماً کتاب و دفتر درسی خود را آماده داشته باشید.
- کلاس های آنلاین شامل شرایط حضور و غیاب و سایر مسائل رفتاری میباشند.