انتخابات شورای دانش آموزی – ۱


ابوالفضل افشار زرزری
10 الکتروتکنیک

محمدمهدی افشاری
10 الکترونیک
خوشحالم که بهترین ها به من رأی می دهند

میلاد جوادی
10 الکترونیک
بچه های امروز دانشمندان فردا هستند

مهدی حجتی
10 مکانیک

علی خردروستا
11 مکانیک

محمدصادق خلج زاده
10 الکترونیک
امنیت مدرسه، سلامت مدرسه

محمدرضا خوشه کار
10 مکانیک
دوستان من دانش اموزی هستم که اگر رای بیارم قول میدم همه ی مسایل شما را بررسی کنم

امیرمحمد رستمی
10 ماشین ابزار
ادعا نمی کنم که بهترین هستم اماسعی میکنم بهترین هارابه ارمغان بیاورم

سید امیررضا رضایی
10 الکترونیک
من کاندید میشوم

مهدی روستا آزاد
10 الکترونیک
باهم برای هم

سید امیرمحمد ساداتی
11 الکترونیک
به من رای بدین

مهدی شریف کاظمی
11 ماشین ابزار
اندیشه خوب = مدرسه خوب | به عمل کار برآید به سخندانی نیست

سبحان فراهانی
10 مکانیک
با ما برای بهترین ها

پارسا قریبی
10 ماشین ابزار
انتخابی ارزشمند برای راه های ارزشمند | قول ما وعده ما عملکرد ما

مهدی کولیوند
10 الکترونیک
سه سال سابقه درشوارای دانش آموزی راهنمایی

سید پارسا یاقوت
11 ماشین ابزار

علی اصغر حسینی
10 ماشین ابزار
یه مدرسه نمونه داشته باشیم ودر رفع مشکلات مدرسه همدیگر را یاری کنیم

امیررضا نادری
11 الکتروتکنیک
من مرد عملم نه مرد حرف

تاریخ رای گیری: چهارشنبه 1399/08/07
ساعت رای گیری: 10:30 الی 11 صبح
رای به داوطلبان